CELTHER INDUKOWANE LUDZKIE NEURALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE (CLTH/ hiNS CELLLS)

CELTHER INDUKOWANE LUDZKIE NEURALNE KOMÓRKI MACIERZYSTE (CLTH/ hiNS CELLLS)

Numer katalogowy: CL 05002 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki, 1 vial, 30 kolonii
Rodzaj komórek: Komórki adherentne
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
CLTH/iNS cells wykazują ekspresję markerów macierzystych komórek neutralnych (Sox2 oraz Nestin). W odpowiednich warunkach (hodowla prowadzona w obecności EGF i bFGF) indukowane neuralne komórki macierzyste pozostają w stanie niezróżnicowania. Usunięcie czynników wzrostu powoduje spontaniczne różnicowanie do neuronów i komórek glejowych. Zastosowanie: Rozwój leków, testy toksyczności, medycyna regeneracyjna, tworzenie modeli chorobowych, inżynieria tkankowa, terapia komórkowa i genowa, eksperymenty związane z transplantacją.