LABORATORIUM CHEMICZNE

Laboratorium Chemiczne Celther Polska specjalizuje się głównie w opracowywaniu technologii oraz chemicznej syntezie unikalnych pochodnych polimerów pochodzenia naturalnego, oraz tworzyw znajdujących zastosowanie jako szeroko rozumiane biomateriały. Stosowane metody analityczne pozwalają na otrzymywanie produktów finalnych o wysokim poziomie czystości. Laboratorium wyposażone jest w sprzęt umożliwiający prowadzenie syntez chemicznych w szerokim zakresie temperaturowym, jak i syntez polimerów prowadzonych w masie.

Jesteśmy po to, aby pomóc Państwu opracować metodę syntezy nietypowego polimeru, zoptymalizować proces technologiczny związany z syntezą lub dalszym przetwórstwem polimerów, zidentyfikować i scharakteryzować produkty reakcji. Oferujemy doradztwo, konsultacje, opracowywanie oraz realizację zleceń technologicznych. Współpracujemy z przemysłem, przedsiębiorcami, uczelniami wyższymi oraz instytutami na terenie całego kraju. Serdecznie zapraszamy do zadawania pytań oraz nawiązania współpracy z naszym zespołem.

Usługi Laboratorium Chemicznego Celther Polska

1) Syntezy oraz wydzielanie polimerów.
2) Analizy fizykochemiczne polimerów i związków organicznych opracowanych w laboratorium chemicznym, jak i dostarczonym przez zleceniodawcę (w tym wyznaczanie lepkości metodą wiskozymterii rozcieńczeniowej Ubbelohde’a).
3) Analizy wyników badań spektroskopowych (MNR, IR, UV-VIS).
4) Analizy biozgodności zsyntetyzowanych polimerów w laboratorium oraz polimerów i związków organicznych dostarczonych przez zleceniodawcę (testy przeżywalności MTT i NRU, badania proliferacji i migracji komórek w kontakcie z badaną substancją i inne testy in vitro).