BIOLOGIA KOMÓRKI

TESTY

Testy cytotoksyczności in vitro pokazują czy dany związek chemiczny wykazuje efekt toksyczny na komórki. W pierwszym etapie przeprowadzane są ogólne testy toksyczności, aby ocenić właściwą aktywność leku oraz jego bezpieczeństwo.

Celther oferuje w szczególności przeprowadzenie następujących badań:

Wykorzystywane techniki: