Usługi produkcyjne

Celther Polska dysponuje prawie 2000 m2 przeciwwybuchowej powierzchni produkcyjnej, posiadającej klasę czystości kategorii D (zakwalifikowane pomieszczenia czyste) i uprawniającej do produkcji substancji łatwopalnych i wybuchowych, a także produkcji kosmetyków i wyrobów medycznych, przeznaczonych do skóry i błon śluzowych. Produkcja mas realizowana jest na mieszalnikach ze stali nierdzewnej o wielkości wsadu 100-300 kg i 300-950 kg. Pozwala to na uzyskanie wydajności produkcji rzędu 4 ton produktu na dobę, przy założeniu powieszenia zespołu produkcyjnego.

Zakład Celther Polska umożliwia produkcję kosmetyków i wyrobów medycznych w formie płynnej w postaci płynu, żelu, maści, kremu oraz syropu – zarówno o niskiej jak i wysokiej gęstości i lepkości. Celther Polska oferuje także usługi konfekcjonowania w butelki, tuby zgrzewalne czy słoiki z dowolnie wybranego materiału. Usługi realizowane są na urządzeniach automatycznych, półautomatycznych lub w sposób manualny – w zależności od specyfiki produktu i oczekiwań klienta. Wydajność konfekcjonowania uzależniona jest od stopnia skomplikowania produktu. Średni nakład produkcyjny wynosi około 24 000 sztuk na dobę w przypadku konfekcjonowania w tuby.

Celther Polska oferuje także kompleksowe usługi realizacji projektów kapitałowych oraz produkcji nowych linii produktowych dla stałych i nowych klientów.

Laboratorium Biologii Komórki i Obrazowania

Celther Polska dysponuje laboratoriami biologii komórki i obrazowania, gdzie prowadzone są m.in. badania z wykorzystaniem indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych czy linii nowotworowych. Laboratoria wyposażone są w nowoczesne urządzenia pozwalające na monitorowanie procesów biologicznych w żywych komórkach takich, jak żywotność, adhezyjność, wzrost i proliferacja, inwazyjność, migracja, itd. (mikroskop Olympus CKX41, OLYMPUS CORPORATION; JuLITM, Smart fluorescent cell analyzer, NanoEnTek, Inc.), a także standardową infrastrukturę do analiz komórkowych, w tym analiz immunocytochemicznych (mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse Ci-S, Nikon Corporation).

Laboratorium Badań Molekularnych

Pracownia Biologii Molekularnej wyposażona jest w urządzenia umożliwiające ocenę zmian na poziomie DNA, RNA oraz białek. Począwszy od będących obecnie standardem analiz sekwencji za pomocą sekwenatora kapilarnego (Applied Biosystems® 3130 Genetic Analyzer), umożliwiającego ocenę do prawie 200 unikalnych sekwencji DNA dziennie. Poprzez wysokiej klasy urządzenie do pomiaru przyrostu produktu w czasie rzeczywistym Real-time PCR, skończywszy na urządzeniu do masywnego równoległego sekwencjonowania (Ion PGMTM System, Ion Torrent®), umożliwiającego poznanie położenia w genomie setek tysięcy par zasad w jednej analizie. Ponadto pracownia wyposażona jest w dużą liczbę dodatkowych urządzeń niezbędnych do prowadzanie analiz molekularnych: cyklery PCR, aparaty do elektroforezy, spektrofotometry, system do obrazowania fluorescencji i chemiluminescencji (Molecular Imager® Gel Doc XR and ChemiDoc XRS Systems, Bio-Rad Laboratories, Inc.), systemy do mrożenia w – 80C (New BrunswickTM Innova®), oraz w ciekłym azocie i wiele innych.

 Pracownia Bioinformatyczna

Nasi bioinformatycy wykorzystują znane techniki modelowania komputerowego, w celu poszukiwania nowych związków organicznych zdolnych do blokowania określonego typu białek. W badaniach in silico stosuje się dwa podejścia: wirtualne przeszukiwanie dużych zbiorów związków chemicznych oraz kierunkowe przeszukiwanie bibliotek ligandów za pomocą farmakofora, zbudowanego na podstawie miejsca wiążącego białka. Najbardziej obiecujące, spośród znalezionych, związki chemiczne są następnie dokowane do miejsca wiążącego białka metodą indukowanego dopasowania.

Po szczegóły zapraszamy do kontaktu.