TESTY TOKSYCZNOŚCI IN VITRO

Jednym z powodów, dla którego cząsteczka o potencjalnych właściwościach terapeutycznych nie przechodzi kolejnego etapu badań, jest jej toksyczny efekt na komórki. Zidentyfikowanie potencjalnej toksyczności nowej cząsteczki na wczesnym etapie rozwoju produktu pomoże zaoszczędzić czas i środki, jakie pochłonęłyby dalsze badania.

Zalety przeprowadzania testów toksyczności in vitro:

Testy hepatotoksyczności

Hepatotoksyczność jest najczęstszą przyczyną wycofania związku o właściwościach terapeutycznych w późnej fazie rozwoju produktu (z badań statystycznych wynika, że dotyczy to ok. 30% wycofanych związków). W naszej ofercie znajdziecie Państwo usługę z zakresu badania wpływu związków na komórki wątroby – hepatocyty. Komórki te zostały wyprowadzone na drodze różnicowania ludzkich indukowanych pluripotencjalnych komórek macierzystych (hiPSc).

Testy neurotoksyczności

Tkanka nerwowa zbudowana jest z komórek o wysokiej wrażliwości na toksyczne działanie substancji. W związku z tym bardzo ważnym elementem badania nowego związku o potencjale terapeutycznym, jest zbadanie jego wpływu na komórki nerwowe.
W tym celu firma Celther Polska opracowała test neurotoksyczności oparty na wykorzystaniu ludzkich indukowanych nerwowych komórek macierzystych (iNSc) wyprowadzonych z hiPSc.

Testy kardiotoksyczności

Oferowane przez nasz zespół testy kardiotoksyczności oparte są na badaniu wpływu związku na ludzkie indukowane kardiomiocyty zróżnicowane z hiPSc. Komórki te są w szczególności stworzone do wspierania badań nad nowym lekiem, do badania jego efektywności i poziomu toksyczności. Dzięki temu już na wczesnym etapie rozwoju produktu o potencjale terapeutycznym, można wyeliminować z dalszych badań te cząsteczki, które wykazały właściwości toksyczne na komórki, a tym samym zaoszczędzić czas i środki w dalszych badaniach.

Testy cytotoksyczności przeprowadzane na ludzkich pierwotnych nowotworowych liniach komórkowych

Oferujemy przeprowadzenie testów cytotoksyczności różnych związków na nowotworowych liniach komórkowych, co umożliwia ocenę ich właściwości przeciwnowotworowych. Dodatkowo przeprowadzamy także badanie cytotoksyczności na prawidłowych liniach komórkowych.

Każdą ofertę badania dostosowujemy do potrzeb klienta. Indywidualnie ustalamy zakres stężeń, ilość punktów czasowych oraz liczbę powtórzeń.