Celther Indukowane Kardiomiocyty (CLTH / Induced Cardiomyocytes)

Celther Indukowane Kardiomiocyty (CLTH / Induced Cardiomyocytes)

Numer katalogowy: CL 05003 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki, 1 vial, >1 X 106 komórek
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Ludzkie indukowane kardiomiocyty wykazują ekspresję markera charakterystycznego dla kardiomiocytów - Myh6 (alpha-myosin heavy chain). Komórki zachowują zdolność do skurczów i rozkurczów.  Zastosowanie: Rozwój leków, badania efektywności związków o potencjalnych właściwościach leczniczych, testy kardiotoksyczności