CLTH/GBM Ludzkie pierwotne neurosfery glejaka CL 04004-CLTH

CLTH/GBM Ludzkie pierwotne neurosfery glejaka CL 04004-CLTH

Numer katalogowy: CL 04004-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone, 1 mL, ≥0.5 x 105 komórek/vial
Pochodzenie komórkowe: Mózg
Właściwości: Komórki zawiesinowe
Jednostka chorobowa: Glejak
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Pierwotne ludzkie neurosfery glejaka CLTH / GBM wyprowadzono z ludzkich nowotworów glejaka, zdiagnozowanych zgodnie z kryteriami WHO. Neurosfery rosną w zawiesinie i poddano je analizie za pomocą techniki MLPA, a także barwienia immunocytochemicznego pod kątem ekspresji GFAP (+) i α-SMA (-).