Immortalizowane Perycyty

Immortalizowane Perycyty

Numer katalogowy: CL 05008CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone, 1 mL, ≥0.5 x 106 komórek/vial
Pochodzenie komórkowe: Mózg
Właściwości: Komórki adherentne
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
CLTH/Immortalizowane Perycyty otrzymano na drodze unieśmiertelniania perycyów z wykorzystaniem antygenu T SV40 (ang. SV40 large T antigen) oraz białka kompleksowego BMI-1 (ang. polycomb complex protein). Perycyty morfologicznie przypominaja komórki mezenchymalne. CLTH/Immortalizowane Perycyty wykazują ekspresję jednego z markerów typowych dla perycytów – α-SMA.