Celther Neurony (CLTH / Neurons)

Celther Neurony (CLTH / Neurons)

Numer katalogowy: CL 05005 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki
Rodzaj komórek: Prawidłowe
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
CLTH/Neurony charakteryzują się typową dla tego typu komórek morfologią rozgałęzionych aksonów. Wykazują ekspresję markerów charakterystycznych dla neuronów (Map2 oraz Tau). Komórki mrożone są w pierwszym pasażu w bardzo dobrej jakości oraz wysokiej czystości. Po rozmrożeniu żywotność Komórek Nerwowych utrzymuje się przez ponad 2 tygodnie. Zastosowanie: Badania przedkliniczne, testy neurotoksyczności, podstawowe badania komórkowe