Celther Indukowane Hepatocyty (CLTH / Induced Hepatocytes)

Celther Indukowane Hepatocyty (CLTH / Induced Hepatocytes)

Numer katalogowy: CL 05006 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki
Rodzaj komórek: Prawidłowe
Właściwości: Komórki adherentne
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Zarówno analiza immunocytochemiczna, jak i qPCR potwierdzają ekspresję markerów charakterystycznych dla hepatocytów, takich jak albumina. Zastosowanie: Testy hepatotoksyczności, badanie metabolizmu leków