Celther Astrocyty (CLTH / Astrocytes)

Celther Astrocyty (CLTH / Astrocytes)

Numer katalogowy: CL 05004 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone, 1 vial, >1 X 106 komórek
Rodzaj komórek: Komórki adherentne
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Ludzkie Astrocyty są komórkami dojrzałymi i posiadają typową dla astrocytów morfologię gwieździstych komórek. Barwienie immunocytochemiczne na GFAP jest pozytywne. Zastosowanie: Badania nad centralnym układem nerwowym, badania interakcji między komórkami nerwowymi, badania nad chorobą Parkinson’a, badania nad chorobą Alzheimer’a, testy neurotoksyczności