Celther Komórki produkujące insulinę (CLTH / iPC)

Celther Komórki produkujące insulinę (CLTH / iPC)

Numer katalogowy: CL 05007 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki
Rodzaj komórek: Prawidłowe
Właściwości: Komórki adherentne
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Komórki IPC wykazują wysoką ekspresję markerów charakterystycznych dla rozwoju i funkcjonowania komórek beta, takich jak Pdx1, Ngn3, MafA oraz insuliny. Sposób przechowywania:  Ciekły azot