Celther hiPSc wykazujące mutację w genie WFS1 (CLTH/DIDMOAD – iPSc)

Celther hiPSc wykazujące mutację w genie WFS1 (CLTH/DIDMOAD – iPSc)

Numer katalogowy: CL 05013-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki
Rodzaj komórek: Komórki adherentne
Jednostka chorobowa: Zespół Wolframa, mutacja w genie WFS1
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
CLTH/DIDMOAD – iPSc wykazują ekspresję  markerów pluripotencji (m.in. TRA1-60 i TRA1-80). Komórki charakteryzują się standardową proliferacją.