Celther hiPSc z trisomią chromosomu 18 (CLTH/T18 – iPSc)

Celther hiPSc z trisomią chromosomu 18 (CLTH/T18 – iPSc)

Numer katalogowy: CL 05012-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki
Rodzaj komórek: Komórki adherentne
Jednostka chorobowa: Zespół Edwardsa
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
CLTH/T18 – iPSc otrzymano na drodze reprogramowania komórek somatycznych pobranych od pacjenta z Zespołem Edwardsa. Komórki te wykazują ekspresję markerów charakterystycznych dla komórek macierzystych (TRA1-60 oraz TRA1-80). Komórki CLTH/DS - iPSCs wykazują ekspresję genów pluripotencji i charakteryzują się standarową poliferacją. Zastosowanie: Badania nad trisomią chromosomu 18