CLTH/PC, Ludzka pierwotna linia komórkowa nowotworu prostaty

CLTH/PC, Ludzka pierwotna linia komórkowa nowotworu prostaty

Numer katalogowy: CL 04001-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Oferowane przez nas pierwotne linie komórkowe zostały scharakteryzowane za pomocą technik MLPA, ICC oraz Real-Time PCR. INFORMACJA OGÓLNA Linie komórkowe są wyprowadzone z materiału pobranego od pacjentów z nowotworem, którzy zostali zdiagnozowani histopatologicznie i immunohistochemicznie. ZASTOSOWANIE
  • badania z zakresu onkologii
  • regulacja genów
  • oddziaływania międzykomórkowe
  • testy przesiewowe
  • testy cytotoksyczności
  • rozwój leków
  • badania podstawowe