BADANIA I ROZWÓJ

Laboratorium Biologii Komórki i Obrazowania

Celther Polska dysponuje laboratoriami biologii komórki i obrazowania, gdzie prowadzone są m.in. badania z wykorzystaniem indukowanych pluripotentnych komórek macierzystych czy linii nowotworowych. Laboratoria wyposażone są w nowoczesne urządzenia pozwalające na monitorowanie procesów biologicznych w żywych komórkach m. in. żywotność, adhezyjność, wzrost i proliferację, inwazyjność, migrację, itd. (mikroskop Olympus CKX41, OLYMPUS CORPORATION; JuLITM, Smart fluorescent cell analyzer, NanoEnTek, Inc.), w tym systemy do analizy komórek w czasie rzeczywistym umożliwiające prowadzenie badań i monitoringu in vitro bez zmiany środowiska (BioStation CT, Nikon Corporation),a także standardową infrastrukturę do analiz komórkowych, w tym analiz immunocytochemicznych (mikroskop fluorescencyjny Nikon Eclipse Ci-S, Nikon Corporation).

 

 

Pracownia Bioinformatyczna

Nasi bioinformatycy wykorzystują znane techniki modelowania komputerowego, w celu poszukiwania nowych związków organicznych zdolnych do blokowania określonego typu białek. W badaniach in silico stosuje się dwa podejścia: wirtualne przeszukiwanie dużych zbiorów związków chemicznych oraz kierunkowe przeszukiwanie bibliotek ligandów za pomocą farmakofora, zbudowanego na podstawie miejsca wiążącego białka. Najbardziej obiecujące, spośród znalezionych, związki chemiczne są następnie dokowane do miejsca wiążącego białka metodą indukowanego dopasowania.

 

Laboratorium Badań Molekularnych

Pracownia Biologii Molekularnej wyposażona jest urządzenia umożliwiające ocenę zmian na poziomie DNA, RNA oraz białek. Począwszy od będących obecnie standardem analiz sekwencji za pomocą sekwenatora kapilarnego (Applied Biosystems® 3130 Genetic Analyzer), umożliwiającego ocenę do prawie 200 unikalnych sekwencji DNA dziennie. Poprzez wysokiej klasy urządzenie do pomiaru przyrostu produktu w czasie rzeczywistym Real-time PCR, skończywszy na urządzeniu do masywnego równoległego sekwencjonowania (Ion PGMTM System, Ion Torrent®), umożliwiającego poznanie położenia w genomie setek tysięcy par zasad w jednej analizie. Ponadto pracownia wyposażona jest w dużą liczbę dodatkowych urządzeń niezbędnych do prowadzanie analiz molekularnych: cyklery PCR, aparaty do elektroforezy, spektrofotometry, system do obrazowania fluorescencji i chemiluminescencji (Molecular Imager® Gel Doc XR and ChemiDoc XRS Systems, Bio-Rad Laboratories, Inc.), systemy do mrożenia w – 80C (New BrunswickTM Innova®), oraz w ciekłym azocie i wiele innych.