PROJEKTY

Na swoim koncie mamy kilka projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Są to projekty z obszarów biotechnologii medycznej: terapii regeneracyjnej i terapii celowanej. Nasze działania zmierzają do wytworzenia produktów na potrzeby działań laboratoriów naukowo-badawczych. Dodatkowo w dalszej perspektywie dążymy do opracowania innowacyjnych terapii.

’Wprowadzenie na rynek biomedyczny szerokiego spektrum komórek macierzystych’
nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-10-011/11-00 (Wartość projektu 3.866.880,00 PLN)

’Innowacyjny żywy opatrunek biodegradowalny do ran przewlekłych i owrzodzeń’
nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-10-020/10-00 (Wartość projektu 9.363.920,00 PLN)
wraz z projektem inwestycyjnym
'Wprowadzenie na rynek innowacyjnego biodegradowalnego opatrunku’
nr umowy: UDA-POIG.04.06.00-10-024/12-00 (Wartość projektu 29.017.422,00 PLN)

’Opracowanie przeciwnowotworowej terapii celowanej’
nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-10-037/11-00 (Wartość projektu 18.675.700,00 PLN)

’Innowacyjna platforma do oceny skuteczności i toksyczności leków przeciwnowotworowych’
nr umowy: UDA-POIG.01.04.00-10-012/11-00 (Wartość projektu 4.821.230,00 PLN)