PATENTY

P.400509Aktywna warstwa polimerowa utworzona z pochodnych chityny zwłaszcza do opatrunku oraz jej zastosowanie

P.401633Komórka iNS oraz sposób reprogramowania komórek somatycznych za pomocą czynnika Sox2 oraz Sox2 i c-Myc do komórki iNS

P.401675 – Metoda detekcji zmian nowotworowych w oparciu o analizę DNA

P.405768 Zastosowanie agonistów EGFR i HGFR jako leków przeciwnowotworowych działających na komórki nowotworowe o określonym fenotypie

P.409240Sposób wydzielania i oczyszczania estrów chityny (mono-, di-podstawionych) oraz kopoliestrów chityny z mieszanin poreakcyjnych

P.413014 Zastosowanie neuralnych komórek macierzystych (ebiNScIDH1R132H) wskazujących ekspresję mutanta IDH1- IDH1 R132H do badań nad wpływem tego białka na różnicowanie neuronalne i astrocytarne

P.414030 Wynalazek umożliwiający efektywną i długotrwałą hodowlę pierwotnych komórek epitelialnych wyizolowanych z tkanki ludzkiej świeżej lub mrożonej, nowotworowej lub prawidłowej

P.417943 Otrzymywanie komórek produkujących insulinę z pluripotentnych komórek macierzystych z wykorzystaniem nadekspresji czynników transkrypcyjnych PDX1-VP16 i NKX6.1 aktywowanych w procesie różnicowania na etapie komórek progenitorowych trzustki

P.427961 Warstwa opatrunkowa zbudowana na bazie estrowych pochodnych chityny z dodatkiem kolagenu

P.427962 Warstwa opatrunkowa zbudowana na bazie estrowych pochodnych chityny z dodatkiem biguanidu poliheksametylenowego

P.427963 Warstwa opatrunkowa zbudowana na bazie estrowych pochodnych chityny z dodatkiem siarczanu chondroityny

 

Wzory użytkowe – opis

W.125917 Butelka do hodowli komórkowych z systemem do liczenia komórek

W.126283Butelka do hodowli komórkowych z systemem do liczenia komórek

W.126919 Zestaw szkiełek mikroskopowych do oceny struktur trójwymiarowych sferoid