U87MG vIII 4.12

U87MG vIII 4.12

Numer katalogowy: CL 01004-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone, 1 mL, 1×106 komórek/vial
Pochodzenie komórkowe: Mózg
Właściwości: Komórki adherentne
Jednostka chorobowa: Glejak
Morfologia: Komórki epitelialne
BIOSAFTY LEVEL: 1
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Linia komórkowa U87MG vIII 4.12 została ustabilizowana z glejaka. Linia ta została poddana transfekcji plazmidem kodującym zmutowany receptor EGF (wariant vIII) oraz oporność na G418. Linia komórkowa U87MG vIII 4.12 wykazuje nadekspresję EGFRvIII.