T96/EGFRvIII

T96/EGFRvIII

Numer katalogowy: CL 01007-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone, 1 mL, 1×106 komórek/vial
Pochodzenie komórkowe: Mózg
Właściwości: Komórki adherentne
Jednostka chorobowa: Glejak
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Linia komórkowa T96 została ustabilizowana z glejaka. Linia komórkowa T96/EGFRvIII zawiera dodatkową mutację C311Y i wykazuje stabilną ekspresję EGFRvIII. Komórki posiadają oporność na neomycynę.