hiPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 21 I ICH POCHODNE

hiPSc Z TRISOMIĄ CHROMOSOMU 21 I ICH POCHODNE

Numer katalogowy: CLTH/DS- iPSc – CL 05009-CLTH, CLTH/DS- iNSc – CL 05010-CLTH, CLTH/DS- Endoderm – CL 05011-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone, ilość: 1 vial , 30 kolonii
Rodzaj komórek: Komórki adherentne
Jednostka chorobowa: Zespół Downa (trisomia 21)
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
CLTH/DS - iPSc otrzymano na drodze reprogramowania komórek somatycznych pobranych od pacjenta z Zespołem Downa. Komórki te wykazują ekspresję markerów charakterystycznych dla komórek macierzystych (TRA1-60 oraz TRA1-80). Komórki CLTH/DS - iPSCs wykazują ekspresję genów pluripotencji i charakteryzują się standarową poliferacją. Ponadto, komórki CLTH/DS - iPSCs mogą być łatwo różnicowane do neuralnych komórek macierzystych (CLTH/DS - iNSc) oraz endodermy (CLTH/DS - endoderm). Zastosowanie: Badania nad trisomią chromosomu 21