CLTH Human Dermal Foreskin Fibroblasts

CLTH Human Dermal Foreskin Fibroblasts

Numer katalogowy: CL 01012-CLTH, CL 01013-CLTH, CL 01014-CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Pochodzenie komórkowe: Napletek
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Oferujemy ludzkie fibroblasty wyizolowane z napletka. Potencjalne zastosowanie fibroblastów: ▪ testy cytotoksyczności ▪ badanie senescencji ▪ przemysł kosmetyczny ▪ leczenie ran ▪ tworzenie modeli skórnych ▪ reprogramowanie do hiPSc (ludzkie indukowane pluripotentne komórki macierzyste) ▪ rusztowania w inżynierii tkankowej Wykluczono obecność HIV-1, HBV i HCV. Nie wykryto kontaminacji hodowli komórek drobnoustrojami i grzybami. Produkt jest dostępny w 3 możliwych wariantach, tj. pasaż 1-2, pasaż 4-6 oraz pasaż 15-30.