CELTHER LUDZKIE INDUKOWANE PLURIPOTENTNE KOMÓRKI MACIERZYSTE (CLTH/hIPS CELLS)

CELTHER LUDZKIE INDUKOWANE PLURIPOTENTNE KOMÓRKI MACIERZYSTE (CLTH/hIPS CELLS)

Numer katalogowy: CL 05001 – CLTH
Organizm: Homo sapiens, human
Forma produktu: Zamrożone komórki, 1 vial , 1×106 komórek
Właściwości: Komórki adherentne
Zastrzeżenia: Wyłącznie do celów badawczych. Nie do użytku w procedurach diagnostycznych.
Komórki CLTH/iPSc charakteryzują się ekspresję czynników transkrypcyjnych (Sox2, Oct 4, Nanog) oraz białek powierzchniowych (Tra1-81 and Tra1-60). Ponadto, komórki iPS odznaczają się zdolnością do różnicowania do komórek pochodzących od wszystkich trzech listków zarodkowych. Zastosowanie: Rozwój leków, testy toksyczności, medycyna regeneracyjna, tworzenie modeli chorobowych